Naša firma vychádza z tradícií pôvodných stolárskych a nábytkárskych dielní, t.j. výroba nábytku z masívu (predovšetkým dub, európsky a americký orech) pôvodnými postupmi. Práve tieto tradičné postupy sú garanciou vysokej kvality ponúkaných výrobkov a tým taktiež ich dlhej životnosti, často presahujúcej životnosť domu.

Na splnenie tohto neľahkého cieľa vplýva celý proces spracovania dreva, preto si po dôkladnom výbere stromu guľatinu sami pílime na pásovej píle, následne rezivo minimálne 3 roky skladujeme v na to určených skladovacích priestoroch a nakoniec drevo dosušujeme v kondenzačnej sušiarni pri teplote max 50 °C (tento spôsob sušenia nenarúša vnútornú štruktúru dreva). Takto vysušené drevo putuje do skladu sušeného reziva a stáva sa nevyhnutným základom dosiahnutia veľmi vysokej kvality výrobku.

Hoci je v dnešnej dobe pri výrobe nábytku z masívu moderné strojové vybavenie nevyhnutnosťou, pri výrobe každého jedného kusu nábytku má ručná práca naďalej podstatný podiel. Práve ručná práca je totiž garanciou tak potrebného osobného prístupu, bez ktorého nie je možné dosiahnuť konečnú kvalitu.

Ak sa túžite stať majiteľom kvalitných a originálnych výrobkov z dreva na mieru, ste na správnej adrese. Súčasťou našej ponuky je individuálny architektonický návrh podľa Vašich predstáv a požiadaviek.